Presentació

Benvinguts al lloc web de la Secció Sindical d'U.G.T. de Catalunya del Deutsche Bank. La creació d'aquesta secció sindical data de l'any 1986 al ja desaparegut Banco Comercial Transatlántico, el qual, junt amb Banco de Madrid, va formar a partir del 1993 el que seria Deutsche Bank Sociedad Anónima Española. Just en aquell any la nostra secció s'integra i depén de la secció estatal d'U.G.T. de la nova entitat. Totes dues seccions pertanyem a la Federació de Serveis d'U.G.T.

Amb aquest lloc web volem complementar el lloc web estatal al banc del nostre sindicat, www.ugtdb.org i a més a més informar i assessorar d'una manera més propera als treballadors de Catalunya, ja que és en aquesta zona on es concentra quasi la meitat dels que té la nostra empresa a tot l'estat.

U.G.T. amb més de cent anys d'experiència en el sindicalisme actiu és un bon exemple d'organització sindical forta i emblemàtica en la defensa dels drets dels treballadors. Els sindicats són una eina necessària per a la defensa i millora de les condicions laborals dels treballadros. Les condicions actuals podrien ser millors, naturalment, però això no ha de servir per a menystenir la larga lluita per a la seva millora que han dut a terme generacions de treballadors i les seves organitzacions sindicals. És imprescindible l'associació dels treballadors en organitzacions sindicals. Parlant en termes bíblics, no podem ser milers de “David” que s'enfronten individualment a un únic “Goliat” (l'empresa): aquest solament podrà ser dominat a través de la unió d'acció de tots aquests “David”.

La principal missió d'un sindicat és aconseguir bones condicions de treball, sí, però no contra l'empresa. No volem enfonsar l'empresa. Seria absurd. És la que ens dóna de menjar. Volem que el repartiment dels beneficis obtinguts de la seva activitat, siguin equitatius amb els esforços esmerçats pels treballadors: si els treballadors tenen bones condicions de treball, faran millor la seva feina i de retruc l'empresa tindrà un millor funcionament i rendiment.

Diem això perquè en ocasions es té la creença que els sindicats són instruments per modificar estructures econòmiques. Segons el nostre parer no és així: els sindicats són per defensar els treballadors dels abusos que puguin cometre els empresaris i per millorar al màxim possible les condicions laborals d'aquells. Hem de deixar al marge les discusions sobre si l'empresa tal i com està constituida actualment, és una estructura econòmica vàlida o no: la tasca dels sindicats no és la de canviar les estrutures econòmiques establertes, ja existeixen altres formes i canals dins la nostra societat per aconseguir fer-la més justa.

Els actuals moviments a diferents nivells que s'estan produint en el nostre sector: desregularització de les condicions del conveni col·lectiu, fusions bancàries, externalització dels serveis centrals, oficines com a punts de venda. . . , plantejen uns reptes díficils d'acarar sense la participació dels treballadors, tant a nivell individual com formant part de les organitzacions sindicals. És bàsica la afiliació, ja que a més dels beneficis directes que obté el treballador, és un suport econòmic necessari per augmentar i mantenir les activitats del sindicat.

Volem fer una crida a la gent més jove de la nostra empresa. Us queden molts anys per endanvant a la vostra vida laboral, la vostra col·laboració amb les estructures sindicals servirà per a renovar-les amb saba nova a més de que estareu contribuint a mantenir i millorar les vostres pròpies condicions de treball: vosaltres mateixos sereu els beneficiats, ni el sindicat ni l'empresa ho seran.

Per tant us encoratgem a l'afiliació al nostre sindicat. Us recordem que els nostres representants són sempre a la vostra disposició per a qualsevol consulta o informació.