Assetjament moral i sexual

¿Què és l'assetjament moral?

En l'àmbit laboral s'entén per assetjament, l'agresió verbal, psicològica o física contra un treballador, duta a terme per una o més persones de forma reiterada i perllongada en el temps, amb la intenció d'humiliar, menysprear, insultar, coaccionar o discriminar a la víctima amb la finalitat d'aconseguir que abandoni voluntariament el seu lloc de treball.

¿Què és l'assetjament sexual?

En les relacions laborals, constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de caire sexual que no sigui desitjat per la persona objecte de l'esmentat comportament, i que tingui el propòsit o provoqui l'efecte d'atentar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu, mitjançant actituds, manifestacions o comentaris inapropiats.

¿Com detectar comportaments d'assetjament moral?

No s'ha d'oblidar que l'última finalitat dels comportaments d'un assetjador és la de que la víctima abandoni el seu lloc de treball actual, bé canviant d'empresa o bé sol.licitant un canvi de lloc de treball en l'actual mitjançant la humiliació, la coacció, l'insult o la discriminació. Les investigacions en el camp de l'assetjament moral en l'entorn laboral dutes a terme pel psicòleg alemany Heinz LEYMANN, s'han pres com a base per a determinar i lluitar contra aquests tipus de comportaments. La seva llista d'actituds assetjants ha estat de gran utilitat en el camp de l'assetjament.

Per a considerar que hi ha assetjament moral no existeix cap període establert per llei però en la pràctica general s'ha pres com a referència que les actituds assetjants s'han de produir almenys un cop per setmana i durant un període de 6 mesos aproximadament.

A continuació relacionem una sèrie d'actituds que no es poden considerar assetjants:

     - tensions, conflictes a la feina
     - autoritarisme excesiu del superior jeràrquic
     - falta de comunicació per l'organització dolenta del treball
     - ineficàcia per du a terme una determinada feina
     - una actitud que es podria considerar assetjament però que es produeix de forma esporàdica
     - si es dóna una situació de desprestigi profesional o personal quan l'objectiu és la millora
      en la feina i el seu rendiment
     - quan no es millora professionalment per falta de mèrits

¿Com reacciono davant de l'assetjament?

Si teniu la més mínima sospita de que podeu estar sent víctimes d'algún tipus d'assetjament, ja sigui moral o sexual, no dubteu en posar-vos en contacte amb qualsevol dels nostres representants sindicals. Us informaran del que podeu fer per solventar aquesta possible situació d'assetjament.

Recordeu que existeix un acord entre l'empresa i els sindicats formalitzat en el denominat Plan de Igualdad, on en el seu capítol III, queda especificat com actuar en cas de que creguis que estàs sent objecte d'algún tipus assetjament, ja sigui sexual o moral.

A la nostra pàgina de documentació podeu trobar informació de com afrontar l'assetjament. Però no obstant us aconsellem que no intenteu sortir-ne de la situació tot sols. No ho aconseguireu. La víctima apel·lant al seu orgull i amor propi, intenta solucionar la situació pels seus propis medis, però en una immensa majoria dels casos no només no se soluciona sino que agreuja més el conflicte. L'ajuda és imprescindible.