Comité Unificado de Seguridad y Salud (C.U.S.S.)

El Comité Unificado de Seguridad y Salud és l'organisme que tracta els temes relacionats amb la seguretat i salut a la nostra empresa. Està format per membres que pertanyen a les diferents àrees implicades:

  - àrea de Recursos Humans, representats pels membres del departament de Relacions Laborals.
  - àrea de Seguretat
  - àrea d'Immobles
  - àrea de manteniment d'immobles
  - àrea de Riscos Laborals
  - àrea dels Serveis Mèdics
  - representants dels treballadors

Per acord suscrit al març del 2001 entre l'empresa i els sindicats, aquest comité substitueix als comités de seguretat i higiene que hi havia als diferents centres de treball de l'empresa. Té com a funció la informació, consulta i participació en aspectes relacionats amb la prevenció dels riscos laborals, aixì com a tractar les denúncies de les possibles infraccions sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Es reuneix trimestralment. No obstant no s'ha d'esperar a la convocatòria d'aquest comité per a denunciar qualsevol infracció de la llei en aquests temes. El treballador es pot dirigir en qualsevol moment als seus representants sindicals per informar de les infraccions que cregui que s'estan produint, i en aquest mateix moment s'iniciaran el tràmits per a solucionar la situació.